Hình anh phát gạo cho HS nghèo
Hình anh phát gạo cho HS nghèo

Hình ảnh lúc trường tiểu học An Thạnh 3A phát gạo Chính phủ cho HS năm học 2018-2019